Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a zašlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy (podľa zákona č. 102/2014 Z.z.).

Komu:
LAMICHO group s. r. o.
Za záhradami 894/31, 900 28 Zálesie
IČO: 53184769
DIČ: 2121312765

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

Stiahnuť Word dokument