VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy] podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Komu:
GLORIOSA s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava-Ružinov
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):


 

Stiahnuť v PDF